Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặt điện áp u = U căn 2cosωt vào hai đầu tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng

Đặt điện áp u = U căn 2cosωt vào hai đầu tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = U(sqrt{2})cosωt vào hai đầu tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng I. Tại thời điểm t, điện áp giữa hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu tụ điện vuông pha nhau nên ta có hệ thức : (frac{{{u}^{2}}}{{{U}^{2}}}+frac{{{i}^{2}}}{{{I}^{2}}}=2)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn