Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

Dãy các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dãy các kim loại điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là: Cu,Ag, Fe

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn