Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đem 26,8g hh X (gồm Al và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) tiến

Đem 26,8g hh X (gồm Al và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) tiến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đem 26,8g hh X (gồm Al và Fe2O3) tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (H.suất 100%) thu được chất rắn Y. Cho ½ hh Y  tác dụng với dd NaOH cho H2.                   

Cho ½ hh Y tác dụng với dd HCl cho 5,6 lit H2 (đkc).  Khối lượng Al và Fe2O3 trong hổn hợp X:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi số mol Al là a ; số mol Fe2O3 là b

          2Al + Fe2O3 -> Al2O3 + 2Fe

Do Y phản ứng được với NaOH tạo H2 => Al dư => Fe2O3 hết

=> nFe = 2nFe2O3 = 2b mol ; nAl dư = a – 2b (mol)

=> nH2 = 2b + 1,5(a – 2b) = 2.0,25 mol

.mX =27a +160b = 26,8g

=> a = 0,4 mol ; b = 0,1 mol

=> mAl = 10,8g ; mFe2O3 = 16g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn