Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng OD không? Vì sao?

 Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng OD không? Vì sao?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng OD không? Vì sao?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng OD.

Vì C nằm giữa điểm C và điểm D (cmt)

C cách đều hai điểm C và D hay (OC = CD = frac{{OD}}{2} = 3left( {cm} right))      

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn