Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý âm gắn liền với 

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý âm gắn liền với 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý âm gắn liền với


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với tần số âm  

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn