Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch X gồm: x mol Na+, y mol Cu2+

Dung dịch X gồm: x mol Na+, y mol Cu2+

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch X gồm: x mol Na+, y mol Cu2+, 0,1 mol Cl- và 0,15 mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được 28,95 gam muối. Giá trị của y là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:

2nCu2+ + nNa+ = nCl- + nSO4(2-) => 2y + x = 0,1 + 0,15.2 = 0,4 (1)

- Khối lượng muối:

mmuối = mion => 64y + 23x + 35,5.0,1 + 96.0,15 = 28,95 (2)

Giải hệ (1), (2) => x = 0,2; y = 0,1

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn