Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dưới tác dụng của bức xạ  ɣ  hạt nhân của đồng vị bền Cacbon <

Dưới tác dụng của bức xạ  ɣ  hạt nhân của đồng vị bền Cacbon <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới tác dụng của bức xạ ɣ , hạt nhân của đồng vị bền Cacbon _{6}^{12}textrm{C} có thể tách ra thành 3 hạt nhân _{2}^{4}textrm{He}. Cho ma = 4,0015u, m_{C} = 12u, 1uc2 = 931,5MeV, h = 6,625.10-34J.s. Để phản ứng xảy ra, tia ɣ có tần số tối thiểu bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

ta có

hf = ( 4,0015.3 - 12)   = 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn