Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dưới tác dụng của lực $F1$ vật m thu đươc gia tốc $alpha 1( a1=3m/s^2 )$ . Dưới tác dụng của lực $F

Dưới tác dụng của lực $F1$ vật m thu đươc gia tốc $alpha 1( a1=3m/s^2 )$ . Dưới tác dụng của lực $F

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới tác dụng của lực $overrightarrow{{{F}_{1}}}$ , vật m thu đươc gia tốc $overrightarrow{{{alpha }_{1}}}left( {{a}_{1}}=3m/{{s}^{2}} right)$ . Dưới tác dụng của lực $overrightarrow{{{F}_{2}}}$, vật m thu đươc gia tốc $overrightarrow{{{alpha }_{2}}}left( {{a}_{2}}=3m/{{s}^{2}} right)$. Nếu vật m chịu tác dụng đồng thời của hai lực $overrightarrow{{{F}_{1}}}$và $overrightarrow{{{F}_{2}}}$thì vật không thể thu được gia tốc có độ lớn bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

+ Với $overrightarrow{F}=moverrightarrow{a}$ , với  $overrightarrow{F}=overrightarrow{{{F}_{1}}}+overrightarrow{{{F}_{2}}}$ thì $overrightarrow{a}=overrightarrow{{{a}_{1}}}+overrightarrow{{{a}_{2}}}$

Ta luôn có $left| {{a}_{1}}-{{a}_{2}} right|le ale {{a}_{1}}+{{a}_{2}}=>a$  không thể là 7 m/s2 .

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn