Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giá trị của B = lim ( căn 2n^2 + 1  - n ) bằng:

Giá trị của B = lim ( căn 2n^2 + 1  - n ) bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị của (B = lim left( {sqrt {2{n^2} + 1} - n} right)) bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (B = lim nleft( {sqrt {2 + dfrac{1}{n^2}}  - 1} right) =  + infty ) do (lim ,,n =  + infty ) và (lim left( {sqrt {2 + dfrac{1}{n^2}}  - 1} right) = sqrt 2  - 1 > 0)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn