Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một nhóm học sinh gồm 9 nam và 6 nữ. Giáo viên cần chọn 1 họ

Một nhóm học sinh gồm 9 nam và 6 nữ. Giáo viên cần chọn 1 họ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nhóm học sinh gồm 9 nam và 6 nữ. Giáo viên cần chọn 1 học sinh làm trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách chọn


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giáo viên có 2 phương án lựa chọn

-Phương án 1: Chọn 1 học sinh nam – phương án này có 9 cách chọn

-Phương án 2: Chọn 1 học sinh nữ - phương án này có 6 cách chọn

=>Giáo viên có: 9 + 6 = 15 cách chọn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn