Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gieo đồng tiền  cân đối và đồng chất 5 lần. Xác suất để được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp

Gieo đồng tiền  cân đối và đồng chất 5 lần. Xác suất để được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gieo đồng tiền cân đối và đồng chất 5 lần. Xác suất để được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gieo đồng tiền 5 lần nên ta có không gian mẫu là: (nleft( Omega  right) = {2^5} = 32).

Gọi biến cố ({rm{A}}): “được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp”.

Xét biến cố đối (bar A): “không có đồng tiền nào xuất hiện mặt sấp”.

(bar A = left{ {left( {N;;N;;N;;N;;N} right)} right}), có (nleft( {bar A} right) = 1).

Suy ra (nleft( A right) = 32 - 1 = 31).

Vậy: (Pleft( A right) = frac{{nleft( A right)}}{{nleft( Omega  right)}} = frac{{31}}{{32}}).

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn