Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7 là:

Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng (7) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mỗi lần gieo có 6 chấm xảy ra. Gieo 2 con súc sắc nên  không gian mẫu:(nleft( Omega  right) = 6.6 = 36)

Biến cố tổng hai mặt là (7): (A = left{ {left( {1;6} right);left( {2;5} right);left( {3;4} right);left( {4;3} right);left( {5;2} right);left( {6;1} right)} right}) nên (nleft( A right) = 6).

Suy ra (Pleft( A right) = frac{{nleft( A right)}}{{nleft( Omega  right)}} = frac{6}{{36}} = frac{1}{6}).

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn