Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào chung    

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào chung    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào chung

   


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn