Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sóng âm

Độ cao phụ thuộc vào tần số của âm. Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng tần số.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn