Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong khô

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xem hướng dẫn và làm tương tự câu 4.30

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn