Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hấp thụ hết khí CO<sub>2</sub> vào 100 ml dung dịch NaOH  x

Hấp thụ hết khí CO<sub>2</sub> vào 100 ml dung dịch NaOH  x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hết khí CO2 vào 100 ml dung dịch NaOH  x mol/l và Ca(OH)2  y mol/l. Lượng kết tủa tạo thành được biểu diễn trên đồ thị sau:

 

Giá trị của x và y tương ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị :

+/ Đoạn 1 : phản ứng CO2 và Ca(OH)2 tạo kết tủa , lượng kết tủa tăng dần

+/ Đoạn 2 : lượng kết tủa không đổi ; CO2 phản ứng với NaOH tạo muối NaHCO3

+/ Đoạn 3 : Phản ứng hòa tan kết tủa.

=> Tại nCaCO3 = 0,05 thì phản ứng vừa đủ CO2   Ca(OH)2  => y = 0,5M

Tại nCO2 = 0,17 mol thì CO2 đã phản ứng hết với NaOH tạo NaHCO3 nhưng chưa hòa tan kết tủa

=> nNaOH = nNaHCO3 = 0,17 – 0,05 = 0,12 mol => x = 1,2M

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn