Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu đúng là

Phát biểu đúng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic.

=> Sai. Sinh ra andehit acetic

B. Phe nol phản ứng được với dung dịch Na2CO3.

=> Đúng

C. Thủy phân benzyl clorua thu được phe nol.

=> Sai. Thu được C6H5CH2OH

D. Có 4 đồng phân amin có vòng ben zen ứng với công thức C7H9N

=> Sai. Có 5 đồng phân

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn