Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:  

Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:  _{13}^{27}\textrm{F}+\alpha \rightarrow _{15}^{30}\textrm{P}+Xlà 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn