Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm: Fe, Cu, Al và Mg trong dung

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm: Fe, Cu, Al và Mg trong dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm: Fe, Cu, Al và Mg trong dung dịch HNO3 vừa đủ, sau phản ứng thu được 4,48 lít NO2, 3,36 lít NO, 2,24 lít N2 và 1,12 lít N2O (không có NH4NO3). Số mol HNO3 đã dùng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính nhanh: nHNO3 = 2nNO2 + 4nNO + 12nN2 + 10nN2O = 2,7 mol

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn