Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hidro và oxi lần

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hidro và oxi lần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hidro và oxi lần lượt là 54,54%, 9,10%, và 36,36%. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 44. Công thức phân tử của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(begin{array}{l}
C:H:O = frac{{% {m_C}}}{{12}}:frac{{% {m_H}}}{1}:frac{{% {m_O}}}{{16}}\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{{54,54}}{{12}}:frac{{9,10}}{1}:frac{{36,36}}{{16}}\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 2:4:1
end{array})

Vậy X có công thức tổng quát là : (C2H4O)n

Lại có MX = 2.44 = 88g => 44n = 88 => n = 2

Vậy X có CTPT là C4H8O2

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn