Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kết luận nào sau đây là đúng ?

Kết luận nào sau đây là đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết luận nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A Sai vì các nguyên tử liên kết với nhau theo qui tắc hóa trị

B Sai vì các chất trong dãy đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau

C Sai vì Các chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau gọi là đồng phân của nhau.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn