Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đưa một ℓõi sắt non vào trong cuộn cảm của mạch dao động

Khi đưa một ℓõi sắt non vào trong cuộn cảm của mạch dao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đưa một ℓõi sắt non vào trong cuộn cảm của mạch dao động LC thì chu kì dao động điện từ sẽ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn