Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi mộ sóng âm truyền từ nước ra không khí thì 

Khi mộ sóng âm truyền từ nước ra không khí thì 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi mộ sóng âm truyền từ nước ra không khí thì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì tần số của sóng là không đổi, vận tốc truyền sóng giảm nên bước sóng sẽ giảm.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn