Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp: Sử dụng công thức tính cảm kháng của đoạn mạch xoay chiều để đánh giá, nhận xét

Ta có ZL = ωL => Khi tần số của đoạn mạch xoay chiều tăng 4 lần thì ZL tăng 4 lần

=> Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn