Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?         

Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?         

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?

        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Ý kiến của bạn