Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng

Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 660kj. Cường độ dòng điện qua bàn là là:Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Câu 38:

Cách giải:

Ta có:(A = Pt = UIt Rightarrow I = frac{A}{{Ut}} = frac{{660000}}{{220.600}} = 5A)

Chọn D

Ý kiến của bạn