Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3% . Sau 10 chu kì thì cơ năng của con

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3% . Sau 10 chu kì thì cơ năng của con

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3% . Sau 10 chu kì thì cơ năng của con lắc còn lại


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án D

+ Độ giảm biên của con lắc sau mỗi chu kì (frac{Delta A}{{{A}_{0}}}=frac{{{A}_{1}}-{{A}_{0}}}{{{A}_{0}}}=frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{0}}}-1=0,03)→ (frac{{{A}_{2}}}{{{A}_{1}}}=0,97).

Vì độ giảm biên độ qua mỗi chu kì là như nhau → (frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{0}}}=frac{{{A}_{2}}}{{{A}_{1}}}=frac{{{A}_{3}}}{{{A}_{2}}}=frac{{{A}_{4}}}{{{A}_{3}}}...=0,97).

+ Sau 10 chu kì, ta có (frac{{{E}_{0}}-{{E}_{10}}}{{{E}_{0}}}=1-{{left( frac{{{A}_{10}}}{{{A}_{0}}} right)}^{2}}=1-{{left( frac{{{A}_{10}}}{{{A}_{9}}}.frac{{{A}_{9}}}{{{A}_{8}}}.frac{{{A}_{8}}}{{{A}_{7}}}...frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{0}}} right)}^{2}}=1-0,{{97}^{20}}=0,456)

( Rightarrow {E_{10}} = 54,4% {E_0})

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn