Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quang phổ vạch phát xạ

Quang phổ vạch phát xạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quang phổ vạch phát xạ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn