Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một con lắc lò xo có m = 500 g dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Lấy $pi ^2=1

Một con lắc lò xo có m = 500 g dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Lấy $pi ^2=1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo có m = 500 g, dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Lấy ${{pi }^{2}}=10$ . Cơ năng của con lắc bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ đồ thị, ta có $T=2s=>omega =pi rad/s$ .

Cơ năng của con lắc $E=frac{1}{2}m{{omega }^{2}}{{A}^{2}}=frac{1}{2}.0,5.{{pi }^{2}}.0,{{1}^{2}}=0,025J$ .

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn