Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm

Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trường có cường độ E = 30000 (V/m). Độ lớn điện tích Q là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn