Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và Vectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức φ = BS.cosα

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn