Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ

Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn