Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một máy bay bay ở độ cao 100 m gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm 120 d

Một máy bay bay ở độ cao 100 m gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm 120 d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy bay bay ở độ cao 100 m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm 120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Máy bay phải bay ở khoảng cách r sao cho $r={{r}_{0}}{{.10}^{frac{L-{{L}_{0}}}{20}}}={{100.10}^{frac{120-100}{20}}}=1000m$ .

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn