Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500 KV xuống 25 KV biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng

Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500 KV xuống 25 KV biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500 KV xuống 2,5 KV, biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng, cuộn thứ cấp nhận giá trị đúng nào sau đây:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Áp dụng công thức của máy biến áp:(frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = frac{{{N_1}}}{{{N_2}}})

 Suy ra

({N_2} = {N_1}.frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = 100000.frac{{2,5}}{{500}} = 500) vòng

Chọn A

Ý kiến của bạn