Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25

Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn