Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, q

Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn