Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ rồi thay đổi tần số nguồn bắt đầu từ giá trị bằng 0.

Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ rồi thay đổi tần số nguồn bắt đầu từ giá trị bằng 0.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ rồi thay đổi tần số nguồn bắt đầu từ giá trị bằng 0. Khi tần số nguồn nhận giá trị thứ nhất là f1 và tiếp theo là f2 , f3 , f4 thì ta nghe được âm to nhất. Ta có tỉ số:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

f4 to nhất nên f1 là tần số âm cơ bản. tiếp đó f2, f3, f4 là các họa âm bậc 2,3,4

chú ý là miệng bình là bụng sóng, đáy bình là nút sóng. nên ta có công thức

 hay f = 

với n = 0 ta có f1 = v/4

n= 1 ta có f2 = 3v/4

n= 2 ta có f3 = 5v/4

n = 3 ta có f4 = 7v/4

chọn đáo án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn