Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h thì đợt ngột hãm phanh và dừng lại sau đó 15

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h thì đợt ngột hãm phanh và dừng lại sau đó 15

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h thì đợt ngột hãm phanh và dừng lại sau đó 15 s. Coi chuyển động của xe khi hãm phanh là chuyển động chậm dần đều. Quãng đường mà vật đi được trong 2s cuối cùng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

+ Gia tốc chuyển động của xe $a=frac{0-{{v}_{0}}}{t}=-frac{15}{15}=-1m/{{s}^{2}}$ .

 Quãng đường mà vật đi được trong 2 s cuối cùng ${{S}_{2}}={{S}_{15}}-{{S}_{13}}=left( 15.15-0,{{5.15}^{2}} right)-left( 15.13-0,{{5.13}^{2}} right)=2m$ 

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn