Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 98 m/s2. Trong khoảng thời gian 05s đầu tiên độ

Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 98 m/s2. Trong khoảng thời gian 05s đầu tiên độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 9,8 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên, độ biến thiên động lượng của vật bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Độ biến thiên động lượng của vật Δp = F.Δt = mg.Δt = 1.9,8.0,5 = 4,9 kg.m/s

Chọn đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn