Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật có khối lượng m = 100 g dao động điều hoà theo phương trình có dạng x = Acos(ωt+φ). Biết đồ

Một vật có khối lượng m = 100 g dao động điều hoà theo phương trình có dạng x = Acos(ωt+φ). Biết đồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật có khối lượng m = 100 g dao động điều hoà theo phương trình có dạng x = Acos(ωt+φ). Biết đồ thị lực kéo về F(t) biến thiên theo thời gian như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có F = - kx

Chu kỳ T = (2.left( frac{5}{3}-frac{2}{3} right)=2sRightarrow omega =frac{2pi }{T}=pi rad/s)

Mà (omega =sqrt{frac{k}{m}}Rightarrow k=m{{omega }^{2}}=0,1.{{pi }^{2}}=1N/m)

Nhìn vào đồ thị ta thấy Fmax­  = kA = 4.10-2N --> A = 4.10-2m = 4cm

Thời điểm t = 0 thì F = -2.10-2N và đang tăng nên x = 2cm và đang giảm. Vậy pha ban đầu φ = π/3

Phương trình dao động của vật: (x=4cos left( pi t+frac{pi }{3} right)cm)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn