Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2cos (3pi t+pi 4)cm . Số lần vật đạt tốc độ cực đại tr

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2cos (3pi t+pi 4)cm . Số lần vật đạt tốc độ cực đại tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa theo phương trình (x=2cos (3pi t+frac{pi }{4})cm) . Số lần vật đạt tốc độ cực đại trong giây đầu tiên kể từ thời điểm t = 0 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chu kỳ dao động T = 2/3s

Ban đầu vật có pha π/4 ứng với vị trí (1) trên hình vẽ.

Trong 1s = 1,5T vật đi được 1,5 chu kỳ tức là đi 1 vòng tròn và nửa vòng tròn nữa tới vị trí (2)

Trong 1 chu kỳ vật đi qua vị trí có tốc độc cực đại 2 lần

Quan sát trên hình vẽ, tính được trong giây đầu tiên có 3 lần vật đi qua vị trí có tốc độ cực đại.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn