Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và tần số f =

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và tần số f =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và tần số f = 1 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên x = +5 cm. Viết phương trình dao động của vật:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Biên độ A = 5 cm, gốc thới gian ở vị trí biên thì pha ban đầu là 0, w= 2 đáp án B đúng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn