Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử hiđrô gồm một hạt nhân và một êlectrôn quay xung q

Nguyên tử hiđrô gồm một hạt nhân và một êlectrôn quay xung q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử hiđrô gồm một hạt nhân và một êlectrôn quay xung quanh nó. Lực tương tác giữa êlectrôn và hạt nhân là lực tương tác điện (lực Culông). Tốc độ của êlectrôn khi nó chuyển động trên quỹ đạo có bán kính r0 = 5,3.10-11 m (quỹ đạo K) là?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn