Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

O  có là trung điểm của MK không? Vì sao?

O  có là trung điểm của MK không? Vì sao?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(O) có là trung điểm của (MK) không? Vì sao?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

O có là trung điểm của MK không? Vì sao?

Vì điểm O nằm giữa hai điểm K, M và (OK = OM = 3cm) nên O là trung điểm của MK.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn