Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích một hợp chất X người ta thu được các số liệu sau:

Phân tích một hợp chất X người ta thu được các số liệu sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích một hợp chất X người ta thu được các số liệu sau: 71,29%C, 14,85%H còn lại là N. Công thức đơn giản nhất của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

%N = 100% - 71,29% - 14,85% = 13,86%

Giả sử chất hữu cơ X có CTPT là CxHyNz

(x:y:z = frac{{% {m_C}}}{{12}}:frac{{% {m_H}}}{1}:frac{{% {m_N}}}{{14}} = frac{{71,29}}{{12}}:frac{{14,85}}{1}:frac{{13,86}}{{14}} = 6:15:1)

Vậy CTĐGN của X là C6H15N

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn