Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Biểu hiện rõ nhất của sắc thái ca dao trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố H

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Biểu hiện rõ nhất của sắc thái ca dao trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Biểu hiện rõ nhất của sắc thái ca dao trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là ở phương diện nào:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn