Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các từ Hán Việt sau yếu tố “phong” nào có nghĩa là gió?

Trong các từ Hán Việt sau yếu tố “phong” nào có nghĩa là gió?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các từ Hán Việt sau, yếu tố “phong” nào có nghĩa là gió?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. Phong phú => Phong nghĩa là nhiều, đầy đủ

B. Tiên phong => Phong nghĩa là đi hàng đầu

C. Cuồng phong => Gió lớn, mạnh

D. Cao phong => Phong nghĩa là đỉnh núi

Chọn C.

Ý kiến của bạn