Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng  ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn