Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào dưới đây không đúng? Trong dao động điều hoà khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì

Phát biểu nào dưới đây không đúng? Trong dao động điều hoà khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Trong dao động điều hoà, khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lực phục hồi được tính theo công thức F = -kx

Do đó, khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì vật đang ở vị trí biên, nghĩa là vận tốc bằng 0 và vật đổi chiều chuyển động

Chọn đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn