Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào dưới đây sai?      

Phát biểu nào dưới đây sai?      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào dưới đây sai?

     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn